I dag er dette et stort problem for mange kjøretøy. Flere busselskap har testet teknologien som gir automatisk varsling om skade, som igjen sikrer reparasjon på et tidlig stadie. En reparasjon foretatt innen få dager (3-5) forlenger levetiden til frontruten, og forhindrer behov for utskiftning av rute.

Hvert ruteskift har store kostnader for alle typer kjøretøy. For store kjøretøy kan det koste opp til 70.000 NOK for ett ruteskift. Forsinket deteksjon av steinsprutskadede frontruter koster transportselskapene millionbeløp hvert år. Implementert teknologi sparer driftskostnader med anslagsvis 30%.

Selskapet utvikler også annen type sensorteknologi for registrering av annen type skade på kjøretøy. Denne teknologien er under patentering. En global patentsøknad ble sendt inn i 2017, og er estimert innvilget i 2021. Denne teknologien vil samvirke i system med frontruteteknologien.

Send oss en melding!